Ottars fotoblogg

fredag 23. juni 2017

Hvitryggspett( Dendrocopos leucotos, White-backed Woodpecker)

Fikk tips om dette Hvitryggspett reiret på Ualand i Lund, en fin opplevelse å studere disse fra kamuflasje.
Hvitryggspett er den største av de svarthvite hakkespettene (brokspettene). Den gir et tyngre og grovere inntrykk enn hos flaggspett, og har et noe mer kantete hodeprofil og lengre nebb enn denne. Arten har hvite tverrbånd over ryggen, men antall varierer. Voksne fugler har lys underside med tydelige langsgående streker på kroppssidene. Brystet har et svakt beigerosa-skjær, med svarte streker. Undergumpen er blek rød. Hannen har rød isse, mens den hos hunnen er svart. Ungfugler har mer diskrete tegninger, og blek rød isse.
Hvitryggspetten er trolig den sjeldneste av Europas spetter. I Norge finnes den hovedsakelig i fuktig blandingsskog med rikt innslag av døde og døende løvtrær langs kysten fra Vest/ Sørlandet og nordover til Trondheimsfjorden. Reirhullet hakkes oftest ut i et morkent løvtre, og i april–mai legges 3–5 glinsende hvite egg som ruges av begge kjønn i 10–11 døgn. Ungene forlater reiret etter nær fire uker, men mates av foreldrene ennå i et par uker.
Hvitryggspetten er blant våre mest spesialiserte spetter i dietten og spiser nesten utelukkende treborene og barklevende billelarver.

Hvitryggspetten er meget stasjonær og holder seg stort sett innenfor hekketerritoriet også vinterstid. Av og til oppsøker den fôringsplasser hvor den spiser av utlagt spekk og meiseboller. Ungfuglene streifer omkring høst og vinter, trolig på leting etter et ledig territorium.

tirsdag 20. juni 2017

Gråspett (Picus canus, Gray-headed Woodpecker)

Etter tips fra en fuglevenn, fant jeg dette Gråspett reiret i en stor osp i skogen på Gløpstad i Eigersund. 

Med en lengde på 27-33 cm og vekt på 130-160 g, er Gråspetten en mellomstor spett med grågrønn overside, grå underside og grått hode med smal svart skjeggstripe. Ligner på den noe større og langt mer fargerike grønnspetten, men mangler dennes svarte trekantete flekk rundt øyet.

Etter at hunnen har valgt reirtre, nesten alltid en stor osp, starter ut hakking av reirhull, vanligvis 2-8 m over bakken. Det tar gjerne 10-20 dager, men kan ta enda lengre tid. I siste halvdel av mai legges 5-9 glinsende hvite egg som ruges av begge kjønn i 14-15 døgn. Ungene holder seg i reiret i 3 til 4 uker og mates av begge foreldrene med oppgulp. Hannen overnatter i reiret både i rugetida og etter at ungene er klekket. Når ungene har forlatt reiret, drar hele familien etter få dager fra reirområdet. Ungene mates fortsatt av foreldrene noen uker.


søndag 18. juni 2017

Svartspett (Dryocopus martius, Black Woodpecker)

Svartspetten har lenge vært et sterkt ønsket motiv på fotobrikka, og endelig fikk jeg muligheten da et par hekket her i Dalane (Rogaland) i år. Svartspett som hekker i Rogaland er forholdsvis sjeldent.

Dette er den største av Europas spetter. Den kjennes lett på den svarte drakten og den røde lua. Hannens isse er rød over det hele, mens hunnens isse kun er rød på den bakre delen. Fuglen er 50-55 cm lang og har et vingespenn på 64-68 cm. Vekten er ca. 300 gram.
Legger 3-6 glinsende hvite egg som ruges i 12-14 døgn. Ungene holder seg i reiret i 4 uker og mates av begge foreldrene.
Den lever i hovedsak av maur, men tar også ulike trelevende insekter.
Svartspetten lever i gammel skog (både løv- og barskog). I Norge er svartspetten hovedsakelig utbredt på Østlandet sørover til Lindesnes, samt i spredte lokaliteter i Midt-Norge. Den er ellers sjelden i Norge.
Om våren trommer den med utrolig styrke; kraftigere og lengre enn andre spetter, kan minne om lyden av maskingevær.

Svartspetten er i all hovedsak en standfugl.

tirsdag 21. mars 2017

Svartstrupe (Saxicola rubicola, Stonechat)

Fant dette Svartstrupeparet i Indre Lygre, Eigersund Kommune. 

Svartstrupe er en fugl innen fluesnapperfamilien (tidligere trostefamilien). Den er en nær slektning av buskskvett, men er mye sjeldnere i Norge enn slektningen.
Hannene har sort hode, hvit halv-krage, sort rygg, hvit ende og sort hale. Vingene er sorte, med en stor hvit flekk på oversiden av den innerste delen av vingen. Øverst på brystet har den vanligvis en dyporange flekk og overgangen til den hvite magen kan være enten skarp eller gradvis, avhengig av underarten. Hos noen er denne flekken sort i stedet for rød-orange.
Hunnene har brune fjær i stedet for hannens sorte. På hodet har de en svakt lysere «øyebrynlinje», og flekken på brystet er mer kastanjefarget. Den har også mindre hvitt på vingene enn hannen.
lørdag 25. februar 2017

Sivhøne (Gallinula chloropus, Common Moorhen)

Ung Sivhøne i indre Lygre, Eigersund, Norway.


Sivhøne er en fugleart i riksefamilien og er den nest største av de norske riksefuglene.  Den er nesten svart med smal, hvit stripe langs kanten av vingen og under den korte halen. Nebbet er rødt med gul spiss og markert rød panneplate. Ungfuglen har mer brun drakt. Vadefugllignende ben uten svømmehud, men svømmer og dykker likevel. Lever skjult i vegetasjonsrike småvann. Spiser planter og smådyr. Utbredt over hele verden bortsett fra Australia. Reiret er plassert i sumpvegetasjon og består av døde vannplanter. De 5–11 lyst brungule eggene med mørkere flekker ruges av begge kjønn i 19–22 dager. Ungene blir flygedyktige etter 6–7 uker. I Norge hekker den spredt, helst i kystdistriktene mot nord til Helgeland. Dels trekk-, dels standfugl.
onsdag 22. februar 2017

Haukugle (Surnia ulula, Northern Hawk Owl)Invasjon av haukugle 2016-2017!
Norge har i høst og vinter hatt invasjon av Haukugle, også her i Rogaland har vi i stor grad registrert denne invasjonen. I følge artsobservasjoner har det i Rogaland blitt registrert 426 individer mens det på landsbasis har blitt registrert 3854 (pr 29/1-17). Selv har jeg meldt inn over 20 observasjoner her i Dalane av denne flotte, fotogene og haukelignende ugla som i motsetning til andre ugler viser seg på dagtid og sitter som regel i tretoppen eller på en kraftledning/stolpe.  Årsaken til invasjonen antas å ha sammenheng med at den en nomade som forlater et område når smågnagerbestanden bryter sammen og den ikke finner nok mat.
Haukugla er en svært sjelden fugl både i England og Danmark. Invasjonen til sør Norge er kanskje den største vi kjenner noensinne og det jobbes internt med å kartlegge invasjonen.
Forrige gang vi hadde invasjon av Haukugle her i landet var høst og vinter 2012/2013.

Fakta om Haukugla
Haukugle er en fugleart i uglefamilien, men den har lengre hale og et mer haukelignende, fremskutt nebbparti enn andre ugler. Ryggen er brunsvart med hvite flekker og hele undersiden er tverrstriper som på en spurvehaukhunn. Kjønnene er helt like i fargene, men hunnen er som regel er en del større enn hannen. Den har en lengde på ca. 35–40 cm og en vekt på ca. 300 gram. Haukugla hekker for det meste i Nord-Europa og rundt hele den nordlige halvkule, i Nord-Norge i lemen- og muse-år, ellers sjelden i Norge. Reiret plasserer den for det meste i hulrom i trær/avbrukket trestamme. Den legger 3–13 egg som ruges i 25–30 døgn. Haukugle ungene forlater reiret etter 23–27 dager. Kan opptre som invasjonsfugl og har et nomadisk forflytningsmønster, idet de flytter etter næringstilgangen. 

mandag 8. august 2016

Rosenstær (Pastor roseus, Rosy Starling)

En Rosenstær ble observert i en Ripsbusk på Svanes i Eigersund torsdag 4. august. Den var fremdeles på samme sted fredag ettermiddag da jeg var på plass med kamera. Til tross for litt vanskelige lysforhold fikk jeg noen brukbare bilder av den sjeldne gjesten.
Rosenstær er en fugleart i stær familien. Den er på størrelse med stær, men med rosenrød rygg og buk. Hode og hals, vinger og hale er blå/svarte. Antydning til nakketopp.  Den hekker i Øst-Europa til Sentral-Asia og hekker i kolonier.

Den opptrer som tilfeldig gjest her i landet.torsdag 4. august 2016

Tornskate (Lanius collurio, Red-backed Shrike)

Tornskate er en av mine favorittfugler der den sitter i flott positur i toppen på en einerbusk og speider etter bytte som for det meste er innsekter, men den kan også jakte på firfisle, små mus og småfugl.
Det er like spennende hver vår å sjekke om fuglene har kommet tilbake til sine faste hekkeområder.

Her i Eigersund er vi så heldige å ha 6-7 par som hekker i kommunen.


Tornskate hann

Tornskate hann mater årets ungerÅrets unge

Tornskate hunn med 3 barn